DateTimeEventAlankara Names
20-Apr-24, Sat6:00 PMGaruda Pata Pratishtha, Vainateya Homa
21-Apr-24, Sun8:00 AMGaruda Abhisheka, Dhvaja Arohana, Ashta Dik Palaka Avahana
5:00 PMSri Radha Krishna Chandra Mantra Kalasha AbhishekaFor Sri Radha Krishna Chandra Utsavar deities (in OAT)
22-Apr-24, Mon5:30 PMChandra Prabha VahanaRadha Rasavihari
Alankara
6:30 PMNritya Seva by Smt Priyadarsini Govind
23-Apr-24, Tue5:30 PMHanumad Vahana Sita Rama Pattabhisheka Alankara 
6:30 PMSangeetha Seva by Aruna Sairam
24-Apr-24, Wed5:30 PMAnanta Shesha VahanaLakshmi Narayana
Alankara
6:30 PMCultural Program – Folk drama
25-Apr-24, Thu5:30 PMAshva VahanaRukmini Vijaya
Alankara
6:30 PMSangeetha Seva by Kavita Krishnamurthy & L Subramaniam
26-Apr-24, Fri5:30 AMSri Srinivasa Govinda Mahabhisheka
5:30 PMMaha PallakiRadha Raja Gopala
 Alankara
6:30 PMNritya Seva by Prabhat Academy of Arts
27-Apr-24, Sat5:30 AMSri Prahlada Narasimha Mahabhisheka
11:00 AMKrishna Rukmini Satyabhama Kalyanotsava
5:30 PMGaruda VahanaDevendra Vijaya
Alankara
6:30 PMCultural Program – Sadhika drama
28-Apr-24, Sun6:15 AMSurya Prabha VahanaRadha Swarnendu Sundara Krishna Alankara
5:30 PMKalpa Vriksha VahanaRadha Kunjavihari Alankara
6:30 PMNritya Seva by Abhinava Dance Academy (Nirupama & Rajendra) 
29-Apr-24, Mon5:30 PMHamsa VahanaMohini Alankara
6:30 PMSageetha Seva by Unnikrishnan
30-Apr-24, Tue5:30 PMGaja VahanaRukmini Dwarakadhish Alankara
6:30 PMNritya Seva by Spanda Dance Company
1-May-24, Wed5:30 PMBrahma RathaRadha Krishnachandra Alankara
6:30 PMSangeetha Seva by Ranjini & Gayatri
2-May-24, Thu6:00 PMChurna Abhisheka / KumbhabhisekaChurna Abhisheka (in main altar all Mulavar & all Utsavar deities)
3-May-24, Fri5:30 PMPushpa Pallakki, TheppotsavaYamuna Tira Vanachari
 Alankara
8:00 PMDhvaja Avarohana

Click Here to Download Brahmotsava 2024 Schedule.

Do not miss the opportunity to participate online in the festival.watchlive button


Related Links: Sri Brahmotsava | Kalyanotsava | Brahmotsava Highlights | The Eve of Brahmotsava